Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας ίσως είναι η πιο “value form money” αγορά προϊόντος που θα μπορούσε να κάνει κάποιος που θέλει να επενδύσει έτσι ώστε του να εξοικονομεί χρήματα από τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό, μιας και αποδεδειγμένα πια ένας ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί αρκετά χρήματα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ και αποσβένει τα χρήματά του σε μόλις 3 χρόνια με τις σημερινές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πόσοι όμως από τους εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες λειτουργούν αποδοτικά;

Για να μπορέσει να προσφέρει αυτά που υπόσχεται ένας ηλιακός θερμοσίφωνας πρέπει απαραίτητα να συντηρείται κάθε 2 με 3 χρόνια ανάλογα την περιοχή και την ποιότητα του νερού. Και με τον όρο συντήρηση εννοούμε τον εσωτερικό καθαρισμό, την αλλαγή της ράβδου μαγνησίου, την συμπλήρωση με αντιψυκτικό υγρό, τον έλεγχο των μονώσεων των σωληνώσεων και αντικατάσταση των φθαρμένων.

  1. Εσωτερικός καθαρισμός

Όσο και αν “λειτουργεί” ένας ηλιακός είναι απαραίτητο να ανοίγεται τακτικά και να τον καθαρίζουμε από την συσσώρευση των αλάτων που έχει δημιουργηθεί εσωτερικά. Ο ρυθμός συσσώρευσης ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και την ποιότητα του νερού που εισέρχεται στον ηλιακό. Η συνιστάμενη περίοδος είναι τα 2 με 3 χρόνια. Πολλές φορές παρατηρείται και το φαινόμενο συσσώρευσης χώματος και αυτό συνήθως οφείλεται στις διακοπές νερού που μπορεί να τύχουν στην περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι όσο καθαρό είναι το νερό στον ηλιακό άλλο τόσο είναι το νερό που έρχεται την βρύση μας