Μπόϊλερ Λεβητοστασίου Αδρανείας

Μεγάλη γκάμα δοχείων για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης με έναν ή δύο εσωτερικούς ενναλάκτες θερμότητας μέχρι 2000Lt