Μπόϊλερ Λεβητοστασίου για Αντλία Θερμότητας

Μεγάλη γκάμα δοχείων για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με έναν ή δύο διπλούς εσωτερικούς ενναλάκτες θερμότητας, κατάλληλα για την λειτουργία αντλιών θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών