Μπόϊλερ Λεβητοστασίου για ΖΝΧ

Μεγάλη γκάμα δοχείων για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με έναν ή δύο εσωτερικούς ενναλάκτες θερμότητας, κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών από μία μονοκατοικία μέχρι μια μεγάλη βιομηχανία