Σχεδιασμός & Εγκατάσταση

Η DIANA παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μπορεί να ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός ηλιακού συστήματος.
 
Αναλυτικά αυτές είναι:

Μελέτη & Σχεδιασμός

  • Τεχνική επίσκεψη και καταγραφή δεδομένων
  • Ανάλυση πιθανών εφαρμογών και εύρεση βέλτιστης
  • Εκπόνηση τεχνικό-οικονομικών μελετών

Κατασκευή & Επίβλεψη

  • Εγκατάσταση συστήματος
  • Επίβλεψη εργασιών
  • Δοκιμαστική λειτουργία
  • Συντήρηση
  • Περιοδικός έλεγχος
  • Επιδιόρθωση δυσλειτουργιών

Συντήρηση και Επιδιόρθωση

Η DIANA παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και προληπτικών ελέγχων των ηλιακών συστημάτων οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία και ασφάλειά τους. Ελλιπής ή ανύπαρκτη συντήρηση οδηγεί σε μειωμένη απόδοση του συστήματος και πιθανώς σε καταστροφή (πχ. συνδυασμός έλλειψης αντιψυκτικού υγρού και χαμηλών θερμοκρασιών οδηγεί σε σπάσιμο των σωλήνων του συλλέκτη).
 
Οι υπηρεσίες συντήρησης αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Εργασία Συντήρησης
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Κεντρικό Ηλιακό Σύστημα
Καθαρισμός συλλεκτών
tick tick
Έλεγχος και καθαρισμός θερμοδοχείου από άλατα
tick tick
Έλεγχος διαρροών
tick tick
Aντικατάσταση ράβδου μαγνησίου στο θερμοδοχείο
tick tick
Πλήρωση / αντικατάσταση αντιψυκτικού υγρού
tick tick
Έλεγχος και επιδιόρθωση φθαρμένων μονώσεων
tick
Έλεγχος και επιδιόρθωση ελαττωματικών σωληνώσεων
tick

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το εξειδικευμένο προσωπικό της DIANA αναλαμβάνει υπεύθυνα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενεργειακάέργα που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια.

Η παρουσία μας στον χώρο των θερμικών ηλιακών για περισσότερο από 20 χρόνια εξασφαλίζει την έγκυρη ενημέρωση του πελάτη, τη σωστή αξιολόγηση των παραμέτρων κάθε συστήματος, τον άμεσο εντοπισμό του προβλήματος και συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.

Αφήστε μια απάντηση